Könyvhosszabbítás

Vonalkód
Jelszó

Online katalógus

E-könyvtár

Kattanj rá!

Csíííz!

csíz

belépés

Pedagógusoknak

Kedves Tanítók, Tanárok, Óvodapedagógusok!

Felhívjuk figyelmüket szolgáltatásainkra, a lehetőségekre, amelyek színesítik, megkönnyítik az iskolai, óvodai oktató-nevelő munkát!

Könyvtári eszközökkel nyújtunk segítséget  ahhoz, hogy a gyermekek számára természetessé váljon az önálló ismeretszerzés, hogy készségszinten használják a kézikönyveket (enciklopédiákat, lexikonokat, szótárakat), hogy elsajátítsák az információkeresés technikáját. A legkézenfekvőbb módszer erre az, ha már nagycsoportos óvodásoknak és kisiskolásoknak lehetőséget teremtünk a könyvtárlátogatásra. Előzetes egyeztetést követően tanórákat, játékos foglalkozásokat tartunk, továbbá könyvtárbemutatót és könyvtárhasználati rendhagyó órát.

A gyermekeknek egyénileg is segítünk a kutatómunkában. Arra bíztatjuk Önöket, bátran bízzák meg tanulóikat külön könyvtári anyaggyűjtéssel, irányítsák őket hozzánk!

Részletes pogramkínálatunk

ÓVODÁSOKNAK

- Könyvtárbemutatók
- Az évszakhoz kapcsolódó programok
- Jeles napokat ismertető órák
- Egyedi kérések alapján szervezett foglalkozások

ISKOLÁSOKNAK

 • Könyvtárbemutatók
 • Könyv- és könyvtárhasználati órák
 • Adott témában ismeretterjesztő foglalkozások
 • Rendhagyó irodalomórák
 • Helyismeret, honismereti órák 3-6. osztályig, 5 témakörben:
  • Ismerjük meg Győrt
  • Iskolám és környéke
  • A folyók, hidak városa
  • Kossuth és Petőfi nyomában
  • Történelmi emlékhelyek
 • Könyvtári órák. Vállaljuk a gyermekkönyvtár állományából szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek kigyűjtését adott témában (pl. lovagok, csillagászat, háztartástan, stb.). A művekben egy osztály vagy csoport önállóan, illetve tanári segítséggel búvárkodhat.
 • Napközis csoportoknak szervezett programok (előzetes egyeztetés után)
 • Szakkörök számára gyűjtőmunka (irodalomkutatás megadott témában)
 • Előzetes egyeztetést követően más témák könyvtári feldolgozása.
 • A könyvtári foglalkozások díjmentesek. Csoportok és osztályok jelentkezését 1 héttel a kívánt időpont előtt várjuk személyesen vagy a 96/516-677-es telefononszámon.

EGYÉB PROGRAMOK

ELSŐSÖK HÓNAPJA
Minden év áprilisában-májusában szervezett akciónk. Játékos könyvtárbemutató órák a már olvasni tudó gyermekeknek, előzetes megbeszélés szerint.

HENCIDÁTÓL BONCIDÁIG
Mesevetélkedő sorozat 4. osztályos tanulóknak. A levelezős fordulók után a könyvtárban összeméri tudását a három legjobb csapat.

MESEKUCKÓ
Előadóművészek bevonásával minden hónap utolsó péntekjén szervezett szabadidős program a 2-8 éves korosztálynak. Az előadások időtartama kb. 45 perc.  

PÁLYÁZATOK

Többségük egyéni kutatómunkát igénylő levelezős játék, de alkalomszerűen csapatok számára is jelentetünk meg pályázatot, amely remek módszer a teammunka begyakorlására.

Évente 3 rejtvényfüzetet adunk ki:

 • Tavasszal alsó tagozatos diákok részére
 • Nyáron vakációs rejtvényfüzetet
 • Ősszel a felsős tanulóknak szóló feladatsort

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TANULMÁNYI VERSENY

Felső tagozatos és középiskolás diákok számára szervezett országos tanulmányi verseny, a megyei pedagógiai intézettel közös rendezvény. A versenyfelhívást a MPI teszi közzé, könyvtárunkban vagy a megyei forduló.

A felsoroltakon túl rendszeresen szervezünk szabadidős programokat, játékdélutánokat, játszóházakat, kézműves foglalkozásokat. Akcióinkról  szeptemberben levélben tájékoztatjuk az intézmények vezetőit. Rendezvényeinkről legmegbízhatóbban akkor tájékozódhatnak, ha igénybe veszik honlapunk Hír-RSS szolgáltatását!

Bővebb információt a gyermekkönyvtárosok adnak a 96/516-677-es telefonszámon.